Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych
w Inowrocławiu przy ulicy:

 • Błonie 9/7, działka nr 63/2,
 • Bolesława Krzywoustego 43/84, działka nr 130/95,
 • Emilii Plater 9/25, działka nr 1/64,
 • Emilii Plater 9/62, działka nr 1/64,
 • Harcerstwa Polskiego 1/3, działka nr 85/24,
 • Ignacego Daszyńskiego 24/27, działka nr 85/110,
 • Ignacego Daszyńskiego 34/4, działka nr 96/92,
 • Ks. Piotra Wawrzyniaka 10/4, działka nr 103/3,
 • Magazynowej 104/4, działka nr 14/20,
 • Mieszka I 2/45, działki nr 80/3, 81/5, 79/3, 80/7, 81/11,
 • Mieszka I 2/52, działki nr 80/3, 81/5, 79/3, 80/7, 81/11,
 • Mieszka I 2/64, działki nr 80/3, 81/5, 79/3, 80/7, 81/11,
 • Szarych Szeregów 5A/27, działka nr 4/37,
 • Szarych Szeregów 5A/32, działka nr 4/37,
 • Tadeusza Chęsego 9/22, działki nr 2/13, 2/16,
 • Tadeusza Chęsego 9/40, działki nr 2/13, 2/16,
 • Toruńskiej 78/13, działka nr 227/5,
 • Toruńskiej 78/19, działka nr 227/5,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/73, działka nr 87/3.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 26 maja do 15 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowych można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.