Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

409

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Staropoznańskiej w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

1. przy ul. Poznańskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 331/4 o pow. 0,0009 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00049369/3,

działka nr 331/5 o pow. 0,0004 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00049369/3.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowy wraz z terenem służącym jako dojście do
pawilonu.

2. przy ul. Poznańskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 331/7 o pow. 0,0028 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze
wieczystej nr BY1I/00049369/3.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod istniejący pawilon handlowy.

3. przy ul. Staropoznańskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 140/11 o pow. 0,5698 ha na arkuszu mapy 1012, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00059191/7, (część działki o pow. 1.877,80 m2 w tym 789,25 m2 pod 41 garaży i 1.088,55 m2 pod drogę dojazdową).

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejące garaże blaszane wraz z drogą dojazdową.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 28 stycznia do 17 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (52) 35 55 216 lub osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu się w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Syndyk sprzeda wierzytelności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże w upadłości z siedzibą w Gdańsku

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym