Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

2023-03-30

Ogłoszeń w bazie:

210

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych
w Inowrocławiu przy ulicy:

 • Al. Mikołaja Kopernika 4/2, działki nr 96/1, 95/2, 96/4, 95/1, 95/8, 7/6, 7/42,
 • Al. Mikołaja Kopernika 4/44, działki nr 96/1, 95/2, 96/4, 95/1, 95/8, 7/6, 7/42,
 • Al. Mikołaja Kopernika 4/66, działki nr 96/1, 95/2, 96/4, 95/1, 95/8, 7/6, 7/42,
 • Emilii Plater 9/45, działka nr 1/64,
 • Ignacego Daszyńskiego 34/9, działka nr 96/92,
 • Lucjana Grabskiego 13/6, działka nr 46,
 • Mieszka I 6/15, działka nr 86/4,
 • Tadeusza Chęsego 9/8, działki nr 2/13, 2/16,
 • Toruńskiej 78/29, działka nr 227/5,
 • Władysława Łokietka 49/25, działki nr 105/5, 110/5,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/42, działka nr 87/3,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/99, działka nr 87/3.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 2 do 22 czerwca 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowych można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia
przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza

Informacja o wywieszeniu wykazu Prezydent Miasta Inowrocławia

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Banacha