Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych
w Inowrocławiu przy ulicy:

 • Al. Mikołaja Kopernika 4/2, działki nr 96/1, 95/2, 96/4, 95/1, 95/8, 7/6, 7/42,
 • Al. Mikołaja Kopernika 4/44, działki nr 96/1, 95/2, 96/4, 95/1, 95/8, 7/6, 7/42,
 • Al. Mikołaja Kopernika 4/66, działki nr 96/1, 95/2, 96/4, 95/1, 95/8, 7/6, 7/42,
 • Emilii Plater 9/45, działka nr 1/64,
 • Ignacego Daszyńskiego 34/9, działka nr 96/92,
 • Lucjana Grabskiego 13/6, działka nr 46,
 • Mieszka I 6/15, działka nr 86/4,
 • Tadeusza Chęsego 9/8, działki nr 2/13, 2/16,
 • Toruńskiej 78/29, działka nr 227/5,
 • Władysława Łokietka 49/25, działki nr 105/5, 110/5,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/42, działka nr 87/3,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/99, działka nr 87/3.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 2 do 22 czerwca 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia www.bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowych można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia
przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej