Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych
w Inowrocławiu przy ulicy:

 • Błonie 27/4, działka nr 59,
 • Bolesława Krzywoustego 43/81, działka nr 130/95,
 • Gen. Władysława Sikorskiego 34/5, działka nr 5/18,
 • Józefa Chociszewskiego 39/82, działki nr 227/7, 226/7, 226/6,
 • Józefa Krzymińskiego 5/86, działka nr 76/26,
 • Królowej Jadwigi 15/10, działka nr 260/1,
 • Lucjana Grabskiego 13/8, działka nr 46,
 • Mieszka I 2/72, działki nr 80/3, 81/5, 79/3, 80/7, 81/11,
 • Władysława Łokietka 35/18, działka nr 102/6,
 • Władysława Łokietka 37/30, działka nr 102/2,
 • Zygmunta Wilkońskiego 38/5, działka nr 85/51,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/67, działka nr 87/3.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 23 lipca do 12 sierpnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowych można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia
przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.