Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

2023-03-30

Ogłoszeń w bazie:

210

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych
w Inowrocławiu przy ulicy:

 • Błonie 27/4, działka nr 59,
 • Bolesława Krzywoustego 43/81, działka nr 130/95,
 • Gen. Władysława Sikorskiego 34/5, działka nr 5/18,
 • Józefa Chociszewskiego 39/82, działki nr 227/7, 226/7, 226/6,
 • Józefa Krzymińskiego 5/86, działka nr 76/26,
 • Królowej Jadwigi 15/10, działka nr 260/1,
 • Lucjana Grabskiego 13/8, działka nr 46,
 • Mieszka I 2/72, działki nr 80/3, 81/5, 79/3, 80/7, 81/11,
 • Władysława Łokietka 35/18, działka nr 102/6,
 • Władysława Łokietka 37/30, działka nr 102/2,
 • Zygmunta Wilkońskiego 38/5, działka nr 85/51,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/67, działka nr 87/3.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 23 lipca do 12 sierpnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowych można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia
przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza

Informacja o wywieszeniu wykazu Prezydent Miasta Inowrocławia

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Banacha