Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

2023-03-21

Ogłoszeń w bazie:

208

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

podaje się

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonej do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
w drodze bezprzetargowej

  • Pomieszczenie mieszkalne o powierzchni użytkowej 35,53 m2, niestanowiące samodzielnego lokalu mieszkalnego, położone na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Klasztornym 1B w Inowrocławiu, połączone schodami z lokalem mieszkalnym nr 2.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 23 lipca do 12 sierpnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia
przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Brejza

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Banacha

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszono wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Staszica 11 w Zgorzelcu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.