Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych
w Inowrocławiu przy ulicy:

 • Ignacego Daszyńskiego 24/36, działka nr 85/110,
 • Ignacego Daszyńskiego 32/5, działka nr 96/98,
 • Ks. Piotra Wawrzyniaka 15/3, działki nr 7/3, 5/11,
 • Mała Andrzeja 9/12, działka nr 93,
 • Marii Konopnickiej 29/38, działka nr 85/72,
 • Mieszka I 6/45, działka nr 86/4,
 • Najświętszej Marii Panny 19/35, działka nr 12/16,
 • Pakoskiej 8/2, działka nr 23/18,
 • Prezydenta Gabriela Narutowicza 54/5, działka nr 85/105,
 • Stanisława Kiełbasiewicza 11C/45, działka nr 1/23,
 • Szarych Szeregów 5A/43, działka nr 4/37,
 • Toruńskiej 78/72, działka nr 227/5,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/14, działka nr 87/3,
 • Zygmunta Wilkońskiego 39/18, działka nr 87/3.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 18 listopada do 8 grudnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36, a także zamieszcza
się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowych można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia
przy alei Ratuszowej 33-35 (pokój nr 31) pod numerem 52 35 55 225.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej