Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

działki nr 5/37, 7/44 o łącznej pow. 0,0827 ha na arkuszu mapy 620, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00077939/5, położona w Inowrocławiu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, stanowiąca własność Miasta Inowrocławia, nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia pod teren zieleni;

działka nr 1/73, 2/7 o pow. 0,4769 ha na arkuszu mapy 251, 252, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00021359/8, nieruchomość gruntowa pod parking strzeżony przy ul. Pawła Cymsa w Inowrocławiu;

działka nr 227/40 o pow. 0,2689 ha na arkuszu mapy 64, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00077941/2 nieruchomość gruntowa pod teren zieleni przy ul. Toruńskiej 78 w Inowrocławiu

działka nr 157 o pow. 0,0206 ha na arkuszu mapy 81, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00021359/8, nieruchomość gruntowa pod uprawę warzyw przy ul. Kornela Makuszyńskiego w Inowrocławiu

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (52) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej