Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1. działka nr 130/107 o pow. 0,1228 ha na arkuszu mapy 73, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00040475/6; (część działki o pow. 10 m2)

nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia pod punkt handlowy przy
ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu,

  1. działka nr 7/3 oraz 7/1, arkusz 63, o łącznej pow. 4855 m2 , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00084026/4, (część działek o pow. 4855 m2),

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. ul. Okrężek –T. Śliwaka

w Inowrocławiu,

  1. działka nr 140/11 o pow. 0,5698m2 , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00059191/7, (część działek o pow. 322 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Staropoznańskiej w Inowrocławiu,
  1. działki nr 12/28 i 14/27, arkusz 42, obręb Inowrocław 1, zapisana w księdze wieczystej
    nr BY1I/00043053/3, (część działek o pow. 1200 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zaplecze budowy przy ul. Magazynowej w Inowrocławiu.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (52) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.