Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

działka nr 95/9 na arkuszu mapy 65o pow. 0,0011 ha, zapisane w księdze wieczystej BY1I/00056677/7

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod dojście do budynku, schody przy ul. Bpa Antoniego Laubitza w Inowrocławiu

– działka nr 10/15, 10/16 i 5/12 na arkuszu 94 o łącznej pow. 0,3175 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00011411/8, BY1I/00067653/3

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Polnej w Inowrocławiu;

– działka nr 13/27 na arkuszu 782 zapisana w księdze wieczystej BY1I/000041786/6 o pow. 0,0200 ha

teren przeznaczony pod miejsca postojowe przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu;

– działka nr 41/1 arkusz mapy 231 o pow. 0,0700 ha zapisana w księdze wieczystej BY1I/00043792/5

teren przeznaczony pod zieleń przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 7 do 28 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście ( po uprzednim umówieniu się) w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej