Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

2023-03-30

Ogłoszeń w bazie:

210

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

działka nr 95/9 na arkuszu mapy 65o pow. 0,0011 ha, zapisane w księdze wieczystej BY1I/00056677/7

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod dojście do budynku, schody przy ul. Bpa Antoniego Laubitza w Inowrocławiu

– działka nr 10/15, 10/16 i 5/12 na arkuszu 94 o łącznej pow. 0,3175 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00011411/8, BY1I/00067653/3

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Polnej w Inowrocławiu;

– działka nr 13/27 na arkuszu 782 zapisana w księdze wieczystej BY1I/000041786/6 o pow. 0,0200 ha

teren przeznaczony pod miejsca postojowe przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu;

– działka nr 41/1 arkusz mapy 231 o pow. 0,0700 ha zapisana w księdze wieczystej BY1I/00043792/5

teren przeznaczony pod zieleń przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 7 do 28 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście ( po uprzednim umówieniu się) w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/9, obręb 88, o powierzchni 16957 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/13, obręb 88, o pow. 5544 m2 poł. przy ul. Bublewicza

Informacja o wywieszeniu wykazu Prezydent Miasta Inowrocławia

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Banacha