Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

– działka nr 96/158 na arkuszu mapy 610o pow. 1,5321, zapisane w księdze wieczystej BY1I/00056288/3, pow. dzierżawy 50 m2,

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod pawilonem i teren przy pawilonie przy ul. Armii Krajowej w Inowrocławiu;

– działka nr 75/14 na arkuszu mapy 8 o pow. 0,0101 ha zapisane w księdze wieczystej BY1I/00055045/1, pow. dzierżawy 101 m2

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Inowrocławiu;

– działka nr 45/1 na arkuszu 231 zapisana w księdze wieczystej BY1I/000083268/5 o pow. 0,0166 ha, pow. dzierżawy 15 m2,

teren przeznaczony pod kontener na śmieci przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu;

– działka nr 63/3 arkusz mapy 65 o pow. 0,1199 ha zapisana w księdze wieczystej BY1I/00057269/1 teren przeznaczony pod pawilon handlowy przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 8 do 29 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście ( po uprzednim umówieniu się) w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej