Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 2,5720 ha:
  1. nr 2/1 o pow. 0,1427 ha, oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 482, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00072951/0;
  2. nr 7/13 o pow. 1,2726 ha, oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 481, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00058169/7;
  3. nr 9 o pow. 1,1567 ha, oznaczoną geodezyjnie na arkuszu mapy 49, zapisaną
    w księdze wieczystej nr BY1I/00058169/7,

położone w Inowrocławiu przy ul. Towarowej, wchodzące w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 15 czerwca do 5 lipca 2021 r.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerami: 52 35 55 212 oraz 52 35 55 230 i 52 35 55 430 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz w Biurze Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33.

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.