Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,6192 ha:
 1. nr 4/7 o pow. 0,1014 ha (użytek: RI – grunty orne) – zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00079473/4;
 2. nr 5/20 o pow. 0,4405 ha (użytek: RI – grunty orne o pow. 0,4090 ha
  i RIIIb – grunty orne o pow. 0,0315 ha) – zapisaną w księdze wieczystej
  nr BY1I/00084515/9;
 3. nr 5/25 o pow. 0,0744 ha (użytek: dr – drogi) i nr 5/27 o pow. 0,0029 ha (użytek: dr – drogi) – zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00044527/4,

oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 56 (obręb 5), położone w Inowrocławiu odpowiednio przy ul. Orłowskiej, ul. Szybowcowej i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 9 do 29 listopada 2021 r.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy
  al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej