Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przeznaczonej do wydzierżawienia:

1. przy ul. Poznańskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 13/30 o pow. 0,2509 ha na arkuszu mapy 782, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00041786/1,

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod wiatę dla kontenerów na odpady komunalne.

2. przy ul. Poznańskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 332/2 o pow. 0,0003 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej

nr BY1I/00050213/5,

działka nr 331/12 o pow. 0,0006 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze
wieczystej nr BY1I/00049369/3,

działka nr 332/1 o pow. 0,0004 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej

nr BY1I/00061181/1, (część działki o pow. 2,00 m2),

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod pawilon handlowy wraz z terenem służącym jako dojście do pawilonu.

3. przy ul. Jana Kasprowicza,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 110/14 o pow. 0,0196 hana  arkuszu mapy 9, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00001668/1, 

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod pawilon handlowy wraz z terenem przy pawilonie.

4. przy ul. Józefa Krzymińskiego,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 76/1 o pow. 0,0392 hana arkuszu   mapy 69, zapisana w księdze  wieczystej
nr BY1I/00055205/1, (część działki o pow. 12,00 m2),

działka nr 76/12 o pow. 0,0151 hana arkuszu   mapy 69, zapisana w księdze   wieczystej
nr BY1I/00053945/6, (część działki o pow. 1,40 m2),

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod pawilon usługowy.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 26 listopada do 16 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
pod nr (52) 35 55 216 lub osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu się
w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej