Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przeznaczonej do wydzierżawienia:

1. w rejonie ul. Armii Krajowej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 10/48 o pow. 0,0635 ha na arkuszu mapy 610, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00056324/8,  

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejący garaż.

2. przy ul. Szosa Bydgoska,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 20/11 o pow. 0,0019 ha na arkuszu mapy 46, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00043501/9,

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejący garaż.

3. przy ul. Gwarków,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 2/152 o pow. 0,0019 ha na arkuszu mapy 771, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00023972/5,  

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejący garaż.

4. przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 114/1 o pow. 0,0090 ha na arkuszu mapy 301, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00020059/8,

działka nr 114/3 o pow. 0,0076 ha na arkuszu mapy 301, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00020059/8,

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod istniejący garaż i ogródek przydomowy.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 30 listopada do 20 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
pod nr (52) 35 55 216 lub osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu się
w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.