Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

  INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu 

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej i ul. Mątewskiej w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1. przy ul. Armii Krajowej,

      Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

      działka nr 10/48 o pow. 0,0635 ha na arkuszu mapy 610, zapisana w księdze wieczystej
      nr BY1I/00056324/8, (część działki o pow. 17 m2).

      Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
      3 lat, pod istniejący garaż.

2przy ul. Mątewskiej,

     Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

     działka nr 48/2 o pow. 0,1705 ha na arkuszu mapy 110, zapisana w księdze
     wieczystej  nr BY1I/00056778/5, (część działki o pow. 31 m2).

      Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowo – usługowy.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 1 do 21 marca 2022 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (52) 35 55 216 lub osobiście, po uprzednim telefonicznym umówieniu się  w  Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.