Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Inowrocławia:
 1. nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 32, oznaczoną geodezyjnie w obrębie 3 na arkuszu mapy 70 jako działka nr 191/3 o pow. 0,0717 ha (użytek: Bi – inne tereny zabudowane), zapisaną w księdze wieczystej
  nr BY1I/00015174/2;
 2. nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczoną geodezyjnie w obrębie 3 na arkuszu mapy 70 jako działka nr 191/4 o pow. 0,1329 ha (użytek: Bi – inne tereny zabudowane), zapisaną w księdze wieczystej
  nr BY1I/00033808/8;
 3. nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczoną geodezyjnie w obrębie 3 na arkuszu mapy 70 jako działka nr 191/6 o pow. 0,0303 ha (dr – drogi), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00033809/5;

na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy
  al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 16 marca do 5 kwietnia 2022 r.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.