Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

2023-10-03

Ogłoszeń w bazie:

291

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Inowrocławia:
 1. nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 32, oznaczoną geodezyjnie w obrębie 3 na arkuszu mapy 70 jako działka nr 191/3 o pow. 0,0717 ha (użytek: Bi – inne tereny zabudowane), zapisaną w księdze wieczystej
  nr BY1I/00015174/2;
 2. nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczoną geodezyjnie w obrębie 3 na arkuszu mapy 70 jako działka nr 191/4 o pow. 0,1329 ha (użytek: Bi – inne tereny zabudowane), zapisaną w księdze wieczystej
  nr BY1I/00033808/8;
 3. nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczoną geodezyjnie w obrębie 3 na arkuszu mapy 70 jako działka nr 191/6 o pow. 0,0303 ha (dr – drogi), zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00033809/5;

na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy
  al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 16 marca do 5 kwietnia 2022 r.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

WOJCIECH PINIEWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta

z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży  2 pakiety wierzytelności

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Świętego Jana przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Podwale przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Wózek widłowy marki Toyota

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Uszkodzonej przyczepy izotermicznej PLANDEX PTL1800