Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych przy Rynku i ul. Stanisława Kiełbasiewicza w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

1. przy Rynku,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 285/6 o pow. 0,0034 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00046586/9, (część działki o pow. 25 m2).

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod istniejący pawilon handlowy.

2. przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 4/165 o pow. 0,1068 ha na arkuszu mapy 242, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00071879/4, (część działki o pow. 15 m2).

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowy – kwiaciarnię.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 24 marca do 13 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej