Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

1. część działki nr 3/101 o pow. 0,0714 ha na arkuszu mapy 771, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00039944/5,

nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w użyczenie pod zieleń przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu;

  1. działka nr 103/4 o pow. 0,0109 ha na arkuszu mapy 72, zapisana w księdze wieczystej
    nr BY1I/0002687/7,

nieruchomość gruntowa pod ogródek przydomowy przy ul. Kasztanowej Inowrocławia;

  1. część działki nr 95/15 o pow. 0,0061 ha i 95/22 o pow. 0,1604 ha na arkuszu mapy 620, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056152/1, o pow. 0,0222 h

nieruchomość gruntowa pod ogródkiem przydomowym przy
ul. Rucianej w Inowrocławiu;

  1. działka nr 4/503 o pow. 0,0084 ha na arkuszu mapy 302, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00017812/1,

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawę warzyw przy ul. C.K. Norwida w Inowrocławiu;

  1. działka nr 45 o pow. 0, 7019 ha na arkuszu mapy 74, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00002851/8

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod parking strzeżony przy ul. Kątnej w Inowrocławiu;

  1. działka nr 285/7 o pow. 0, 0113 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/000081583/5

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod toaletę przy ul. Krętej w Inowrocławiu;

  1. działka nr 59/1 o pow 0, 3994 ha na arkuszu mapy 85, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/000057255/0

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod poszerzenie działalności gospodarczej przy ul. Szymborskiej i Nowej w Inowrocławiu;

informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia:

w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat,

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat,

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 8 do 28 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (052) 35 55 212 lub osobiście, po uprzednim umówieniu się pod ww. numerem telefonu, w Urzędzie Miasta przy alei Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej