Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w rejonie al. Okrężnej i przy ul. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

1. w rejonie al. Okrężnej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 96/151 o pow. 0,0018 ha na arkuszu mapy 610, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056596/5,

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejący garaż.

2. przy ul. Józefa Krzymińskiego,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 76/1 o pow. 0,0392 ha na arkuszu mapy 69, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00055205/1;

działka nr 76/12 o pow. 0,0151 ha na arkuszu mapy 69, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00053945/6.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowy.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 6 do 26 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości