Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w rejonie al. Okrężnej i przy ul. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

1. w rejonie al. Okrężnej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 96/151 o pow. 0,0018 ha na arkuszu mapy 610, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056596/5,

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejący garaż.

2. przy ul. Józefa Krzymińskiego,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 76/1 o pow. 0,0392 ha na arkuszu mapy 69, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00055205/1;

działka nr 76/12 o pow. 0,0151 ha na arkuszu mapy 69, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00053945/6.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowy.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 6 do 26 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej