Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,0132 ha:
  1. nr 3/28 o pow. 0,0107 ha (Bi – inne tereny zabudowane) – zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00055769/2;
  2. nr 2/27 o pow. 0,0009 ha (B – tereny mieszkaniowe) i nr 2/160 o pow. 0,0016 ha
    (Bi – inne tereny zabudowane) – zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00055768/5;

oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 251 (obręb 2), położone w Inowrocławiu odpowiednio przy ul. Wojska Polskiego 53d, ul. Wojska Polskiego i ul. Pawła Cymsa, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy
    al. Ratuszowej 36, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl: od 27 maja do 16 czerwca 2022 r.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości