Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1. przy ul. Cegielnej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 41/1 o pow. 0,0745 ha na arkuszu mapy 231, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00043792/5, (część działki o pow. 25 m2).

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejącą wiatę dla kontenerów na odpady komunalne.

2. przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Marii Konopnickiej,

przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Ignacego Daszyńskiego,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 85/91 o pow. 0,5520 ha na arkuszu mapy 610, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00041750/5, (część działki o pow. 55 m2 oraz o pow. 80 m2).

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod dwie istniejące wiaty dla kontenerów na odpady komunalne, dla dwóch
wspólnot mieszkaniowych.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 30 stycznia do 19 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35
w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.