Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

161/2023

z dnia

2023-06-10

Ogłoszeń w bazie:

232
/
/
Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego

w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3,

stanowiącego własność  Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3.

1.Położenie i opis nieruchomościLokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 48,00 m2, usytuowany       na II kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wymagającego remontu, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i kotłowni. Budynek i lokal wymagają remontu.
2.Oznaczenie geodezyjneUdział w wysokości 441/10000 części w częściach budynku i urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we własności działek gruntu  nr 1745 i nr 1746  k.m.5 obręb Kietrz o łącznej powierzchni 0,2837 ha, zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00040962/0
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
5.Cena wywoławcza54 500,00  zł, zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu12.04.2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium 5 500,00 zł – do 06.04.2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    
Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, 35 MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) SOKA – strefa ochrony  konserwatorskiej „A”.
9.Miejsce wywieszenia pełnej treści ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
3Miejsce publikacji pełnej treści ogłoszeniaBiuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem http://bip.kietrz.pl/ MENU PRZEDMIOTOWE nieruchomości/przetargi; strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl., a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej