Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Okulickiego w Zgorzelcu, ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Okulickiego oraz wykaz nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Sulikowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Okulickiego w Zgorzelcu, ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Okulickiego oraz wykaz nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Sulikowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 z poźn. zm.) w Urzędzie Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7, w dniu 21.03.2024 r., wywieszone zostało ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Okulickiego w Zgorzelcu, ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Okulickiego oraz wykaz nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Sulikowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia 
w trybie bezprzetargowym.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej