Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6, w dniu 29.12.2023 r. wywieszono wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.