Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 906//75/23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 906//75/23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6, w dniu 21.07.2023 r., wywieszono Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 906//75/23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Rzeczki Górne w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej przy ul. Rzeczki Górne w Zgorzelcu, wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Okulickiego w Zgorzelcu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górniczej w Zgorzelcu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.