Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 05 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny o pow. 20 m2, położony na III piętrze-poddaszu, składający się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Lokal niezamieszkały, wymaga remontu kapitalnego.

Standard wykończenia lokalu – niski (materiały wykończeniowe o znacznym zużyciu technicznym
i funkcjonalnym, częściowa dewastacja lokalu).

Standard użytkowy lokalu – niski (brak c.o., wejście do łazienka ze wspólnego korytarza, okna stare, drewniane o małej powierzchni– lokal ciemny).

Lokal ogrzewany za pomocą przenośnych urządzeń elektrycznych.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 97 (Obręb VI, AM-1 o pow. 534 m²) wynosi 4,29%. Przeznaczenie w planie: C6.MW-U– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 50.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Sienkiewicza 21 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00029521/8.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 23 lutego 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 28 listopada 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Sienkiewicza 21/13”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174. Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości