Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 38

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 38

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6 położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 38 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 7 marca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny nr 6, położony na III piętrze-poddaszu, składający się
z 3 pomieszczeń użytkowych, korytarza i wc. Uwzględniając wysokość pomieszczeń (od 0,70 m do 2,10 m) powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 20,60 m2. Lokal „pustostan”. Standard wykończenia lokalu
– niski (materiały wykończeniowe o znacznym zużyciu technicznym i funkcjonalnym, miejscowe zawilgocenie i zagrzybienie ścian). Standard użytkowy lokalu – słaby (brak c.o. [pozostałości], pomieszczenia niskie, ciemne, ze skosami). Lokal ogrzewany za pomocą przenośnych urządzeń elektrycznych. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne metalowe wymienione. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 118 (Obręb IV, AM-1 o pow. 134 m²) wynosi 7,95%. Przeznaczenie w planie: 21M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 37.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Daszyńskiego 38 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 38 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00017930/1.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.
Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 7 maja 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 3.700,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu niemieszkalnego
ul. Daszyńskiego 38/6”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.