Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Okulickiego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Okulickiego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Okulickiego, który odbędzie się w dniu 23.01.2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7 w sali
nr 201, II piętro.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane:

1. Działka Nr 7, Obręb IX, AM-3 o pow. 1145 m2

      wraz  z udziałem ½ w działce nr 13 (Obr. IX, AM-3) o pow. 248 m2

    Cena wywoławcza: 145.000,00 zł*

    Wadium: 14.500,00 zł

2. Działka Nr 8, Obręb IX, AM-3 o pow. 1125 m2

    wraz  z udziałem ½ w działce nr 13 (Obr. IX, AM-3) o pow. 248 m2

    Cena wywoławcza: 142.000,00 zł*

    Wadium: 14.200,00 zł

3. Działka Nr 9, Obręb IX, AM-3 o pow. 857 m2

    Cena wywoławcza: 116.000,00 zł*

    Wadium: 11.600,00 zł

4. Działka Nr 10, Obręb IX, AM-3 o pow. 798 m2

    Cena wywoławcza: 120.000,00 zł*

    Wadium: 12.000,00 zł

5. Działka Nr 11, Obręb IX, AM-3 o pow. 747 m2

    Cena wywoławcza: 115.000,00 zł*

    Wadium: 11.500,00 zł

6. Działka Nr 12, Obręb IX, AM-3 o pow. 894 m2

    Cena wywoławcza: 120.000,00 zł*

    Wadium: 12.000,00 zł

7. Działka Nr 14, Obręb IX, AM-3 o pow. 966 m2

    Cena wywoławcza: 130.000,00 zł*

     Wadium: 13.000,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta JG1Z/00015363/1, w której wpisana jest nieruchomość w dziale III zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych związanych  z innymi nieruchomościami. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 16.01.2024 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości: dz. nr ……., Obr. ……, AM-…….. .


Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.