Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Zielnej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Zielnej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zgorzelcu przy ul. Zielnej, który odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. o godz. 10.00 w   siedzibie   Urzędu    Miasta   Zgorzelec  w    sali    nr  04, budynek przy
ul. Domańskiego 6, parter, przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane:

1. Działka Nr 1/1, Obręb IX, AM-7 o pow. 1209 m2

    Cena wywoławcza: 169.004,95 zł*

    Wadium: 17.000,00 zł

2. Działka Nr 1/10, Obręb IX, AM-7 o pow. 1101 m2

    Cena wywoławcza: 154.004,95 zł*

    Wadium: 16.000,00 zł

3. Działka Nr 1/11, Obręb IX, AM-7 o pow. 1114 m2

    Cena wywoławcza: 156.004,95 zł*

    Wadium: 16.000,00 zł

4. Działka Nr 1/12, Obręb IX, AM-7 o pow. 1068 m2

    Cena wywoławcza: 149.004,95 zł*

    Wadium: 15.000,00 zł

5. Działka Nr 1/13, Obręb IX, AM-7 o pow. 1170 m2

    Cena wywoławcza: 148.004,95 zł*

    Wadium: 15.000,00 zł*

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta JG1Z/00015363/1, w której wpisane są nieruchomości w dziale III zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych związanych  z innymi nieruchomościami. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 28.11.2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:

Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości: dz. nr ……., Obr. ……, AM-…….. .


Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 59 900.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości