Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5 wraz z udziałem w części gruntu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5 wraz z udziałem w części gruntu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

I przetarg odbył się w dniu 23.01.2023 r.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o pow. o pow. 32,30 m2, położony na II piętrze (poddaszu), składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju oraz 1 przynależnego pomieszczenia poddaszowego. Lokal „pustostan”. WC wspólne na klatce schodowej. Standard wykończenia lokalu – niski (miejscowe zawilgocenie i zagrzybienie ścian). Standard użytkowy lokalu – słaby (brak c.o., pomieszczenia ogrzewane za pomocą pieców na paliwo stałe, pomieszczenia ze skosami). Okna PCV.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr 72 i 3/3 (Obręb XII, AM-1 o łącznej
pow. 949 m²) wynosi 8,6%. Przeznaczenie w planie: F2.U – teren zabudowy usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 70.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT.

Budynek przy ul. Reymonta 5 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00020575/8.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 19 maja 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 7.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 27 marca 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Reymonta 5/6”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.