Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 07 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Zgorzelec – lokal mieszkalny o pow. 31,29 m2,który położony jest w przyziemiu, składa się z 2 pokoi i kuchni z aneksem sanitarnym. Lokal niezamieszkały, wymaga remontu kapitalnego. Standard wykończenia lokalu – niski (materiały wykończeniowe o znacznym zużyciu technicznym i funkcjonalnym).Standard użytkowy lokalu – niski (brak łazienki, brak c.o., wc na klatce schodowej). Układ pomieszczeń przechodni.

Lokal ogrzewany za pomocą pieców kaflowych. Okna drewniane stare, nieszczelne, brak drzwi wewnętrznych. Ściany z licznymi ubytkami, odparzeniami i zawilgoceniem. Podłoga w pokoju zapadnięta – uszkodzone legary.

Wejście do budynku od strony frontowej i podwórza. Pokrycie dachowe po remoncie, elewacja budynku
do remontu kapitalnego. Stan techniczny budynku średni.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 89 (Obręb XI, AM-1 o pow. 231 m²) wynosi 7,01%. Przeznaczenie w planie: B3.MW/MN:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b) przeznaczenie uzupełniające: usługi (usługi drobne, handel detaliczny, gastronomia), drogi rowerowe
i ciągi piesze, parkingi, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI  : 39.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Baczyńskiego 17 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego 17 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00014444/6.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 23 lutego 2024 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 4.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 30 listopada
2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Baczyńskiego 17/1A”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej