Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

2023-10-03

Ogłoszeń w bazie:

291
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy
ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

I przetarg odbył się 02 lutego 2023 r.

II przetarg odbył się 11 kwietnia 2023 r.

III przetarg odbył się 01 czerwca 2023 r.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o pow. 26,72 m2, położony w suterenie, składający się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki, wc oraz werandy. Lokal „pustostan”. Standard wykończenia – niski. Ściany we wszystkich pomieszczeniach z widocznymi pęknięciami, ubytkami i zawilgoceniem. Lokal ogrzewany przy użyciu grzejnika elektrycznego. Okna wewnątrz lokalu drewniane dawnego typu. Stolarka okienna od zewnętrznej strony (od werandy) została wymieniona na PCV. Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu (ściany, sufity, wymiana podłóg, wymiana instalacji i stolarki okiennej, montaż ogrzewania – opcjonalnie pieca gazowego).

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 113 (Obręb XI, AM-1 o pow. 167 m²) wynosi 8,42%.Przeznaczenie w planie: B2.MW/MN – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 55.000,00 ZŁ*

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Budynek przy ul. Św. Jana 25 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25 Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00016920/1.

Forma sprzedaży: lokal i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 08 września 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 04 lipca 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego
ul. Św. Jana 25/1A”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży  2 pakiety wierzytelności

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Świętego Jana przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Podwale przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Wózek widłowy marki Toyota

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Uszkodzonej przyczepy izotermicznej PLANDEX PTL1800