Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

OGŁOSZENIE

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Sygnatura akt sądowych postępowania upadłościowego: GUp XV 599/20.

Poznań, 17.04.2024 r.

Niniejsza oferta stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży. Pełne Warunki Sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Przedmiotem sprzedaży są następujące ruchomości (dalej: „Przedmioty Sprzedaży”)

LPOpis Przedmiotu SprzedażyCena wywoławcza netto w zł
1.Myjka do mat ALPI (kolor srebrny)33 550,00
2.Siewnik – podajnik ALPI (kolor srebrny) typ DN60.320 nr fabr.072.009.17 rok produkcji 2017; waga 205 kg18 700,00
3.Reduktor bez oleju500,00
4.Ręczny wózek paletowy (kolor żółty)300,00
5.Taśmociag do okrywy, napęd elektryczny z silnikiem 3-fazowym moc 1,5kW,4 000,00
6.Taśmociag do okrywy, napęd elektryczny z silnikiem 3-fazowym moc 1,5kW,2 000,00
7.Wanna do kompostu „HOPER” napęd elektryczny z silnikiem 5,5 kW typ Y3-132m2.6.855 500,00
8.Kombajn do załadunku kompostu (kolor niebieski) brak tabliczki znamionowej55 000,00
9.Rejestrator zbiorów (komputer z oprogramowaniem i czytnikiem w walizce)15 000,00
10.Wyciągarka do kompostu z hal produkcyjnych, elektryczna4 000,00
11.Taśmociąg do wyrzutki kompostu z zdemontowanym napędem, kolor zielony3 000,00
12.Pojemnik na odpady poprodukcyjne „HORZENIE”, objętość 1m31 500,00
13.Filtry powietrza1 200,00
14.Przyczepa rolnicza dwuosiowa bez tablicy rejestracyjnej, kolor zielony1 500,00
15.Ręczny wózek paletowy (kolor żółty)300,00
16.Ręczny wózek paletowy (kolor czerwony)300,00
17.Obrabiarka, rok prod. 1975; produkcja ZSRR; nr 8061; model K2324D2 000,00
18.Stół metalowy z imadłem małym oraz imadłem dużym300,00
19.Szlifierka stołowa mocowana do metalowej stopy, dwukamieniowa, Einhell;50,00
20.Szlifierka taśmowa, używana, mocowana do metalowej stopy80,00
21.Szlifierka kątowa mocowana na wózku metalowym z silnikiem elektrycznym100,00
22.Podkaszarka spalinowa (kosa spalinowa)70,00
23.Wiertarka stołowa z silnikiem elektrycznym500,00
24.Butla z dwutlenkiem węgla, kolor zielony225,00
25.Butla z tlenem100,00
26.Butla z gazem łatwopalnym100,00

Powyższa tabela wskazuje w kolejnych rubrykach:

– numer porządkowy,

– opis Przedmiotu Sprzedaży,

– cenę wywoławczą netto.

Ustalona ostatecznie na podstawie Warunków cena sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%

Oszacowanie wartości Przedmiotów Sprzedaży, jest dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka [ul. Obornicka 330; 60-689 Poznań] Syndyk może również udostępnić Oszacowanie drogą elektroniczną.

Oględzin Przedmiotów Sprzedaży objętych przetargiem można dokonać w Broniewicach po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin pod numerem 573 424 336.

Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 27 maja 2024 r. włącznie.

Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po wskazanym terminie lub nie spełniająca Warunków nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej większej kopercie. Każda z kopert winna zawierać dopisek „NIE OTWIERAĆ oferta na zakup ruchomości sygn. akt GUp XV 599/20”.

Oferty mogą obejmować więcej niż jedną ruchomość z Przedmiotów Sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej netto Przedmiotów Sprzedaży objętych ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2024 roku o godzinie 13:00 w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne przetargu, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej wideokonferencję on-line w wyznaczonym przez siebie terminie, o którym powiadomi mailowo oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na adres e-mail wskazany w ofercie.

Szczegółowych informacji udziela Syndyk (Pretium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). http:// pretiumdoradcy.pl/ przetargi/ Kontakt tel. 573 424 336 lub pod adresem e-mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com

W imieniu Syndyka masy upadłości

GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach

Prezes Zarządu

Kacper Kostrzewa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej