Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

Dzierżawa

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

– działki nr 5/25, 11/2, 14/5 na arkuszu mapy 36 o łącznej pow. dzierżawy 600 m2 zapisane w księdze wieczystej BY1I/00047453/5, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zaplecze budowy przy ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu;

– działka nr 59/2 na arkuszu mapy 85 o pow. dzierżawy 365 m2 zapisana w księdze wieczystej BY1I/00057255/0, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod wjazd z terenem zieleni przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu;

– działka nr 11/8 na arkuszu mapy 321 o pow. dzierżawy 200 m2 zapisana w księdze wieczystej BY1I/00043229/0, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe przy ul. Kleeberga w Inowrocławiu;

-informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia:

w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat,

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w okresie:

od 12 lutego do 4 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.