Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu, przeznaczonej do wydzierżawienia:

1. przy ul. Poznańskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 331/6 o pow. 0,0015 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00049369/3.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod istniejący pawilon handlowy;

2. przy ul. Poznańskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 331/8 o pow. 0,0009 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00049369/3.

działka nr 331/9 o pow. 0,0004 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00049369/3.

Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
3 lat, pod istniejący pawilon handlowy wraz z terenem przy pawilonie;

3. przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 7/39 o pow. 0,0123 ha zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00071879/4 na
arkuszu mapy 243,

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowy wraz z terenem przy pawilonie;

4. przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 4/165 o pow. 0,1068 hana arkuszu   mapy 242, zapisana w księdze  wieczystej
nr BY1I/00071879/4, (część działki o pow.40,5 m2),

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowo – usługowy.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 7 do 27 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35
w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości