Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

– działka nr 20/3 na arkuszu mapy 50o pow. 0,2969 ha, pow. dzierżawy 73 m2 zapisana w księdze wieczystej BY1I/00050448/1 przy ul. Metalowców, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe przy ul. Metalowców w Inowrocławiu

– działka nr 6/1 na arkuszu mapy 68 o łącznej pow. dzierżawy 0,0377 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00000417/0 przy skwerze Prezydenta Pawła Adamowicza, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod telebim- reklamę świetlną,

– działka nr 4/502 na arkuszu mapy 302o pow. 0,0080 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/000017812/1 przy ul. Cypriana Kamila Norwida, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń

– działka nr 1 na arkuszu mapy 17o pow. 2 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/000058043/1, przy ul. Warsztatowej stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne

– działka nr 96/158 na arkuszu mapy 610o pow. 1,5321 ha, pow. dzierżawy 50 m2 zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056288/3 przy ul. Ignacego Daszyńskiego, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe,

– działka nr 95/13 o pow. 0,0061 ha zapisana w księdze wieczystej BY1I/00057040/0 i 95/22 o pow.0,1604 ha zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056677/7na arkuszu mapy 610, pow. dzierżawy 222 m2 przy ul. Rucianej, stanowiąca własność Miasta. nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe

– działka nr 62 na arkuszu 73 o pow. 0,2521 ha zapisana w księdze wieczystej BY1I/00054398/3, pow. dzierżawy 175 m2 przy ul. Władysława Hermana, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń i wiatę

działka nr 28/43 o pow. 0,0670 ha na arkuszu mapy 46, działka nr 28/44 o pow. 0,0661 ha na arkuszu mapy 46, zapisane są w księdze wieczystej nr BY1I/00056878/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość stanowi własność Miasta Inowrocławia, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod działalność gospodarczą,

działka nr 461/1 o pow. 0,0079 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00003002/9, działka nr 520/5 o pow. 0,0450 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00003002/9, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod ogródki letnie przy ul. Wodnej i Rynku w Inowrocławiu;

działka nr 463/3 o pow. 0,3611 ha zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056584/8 na arkuszu mapy 67, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod ogródek letni przy Rynku w Inowrocławiu;

– działka nr 214/1 o pow. 0,0056 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej T44K1768, działka nr 213 o pow. 0,0190 ha na arkuszu mapy 67, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056584/8, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod ogródek letni przy Placu Klasztornym w Inowrocławiu;

działki 6/1 o pow. 1.2031 ha na arkuszu mapy 46, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00072950/3, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Z wykazem można się zapoznać w terminie:

od 15 lutego do 7 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej