Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

112/2024

z dnia

21.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 1. działka nr 33/6 o pow. 0,0708 ha na arkuszu mapy 94, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00050394/7, nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia pod uprawę warzyw przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu;
 1. działki nr 47/2, 47/4, 47/5, 47/7, 47/9 arkusz 94, zapisana w księdze wieczystej
  nr BY1I/000766683/8, (część działek o pow. 0,4115 ha), teren przeznaczony pod uprawy rolne przy ul. Popowickiej,
 1. działka nr 172/7, 172/8, obręb 4 Batkowo zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00000502/3 dz. 175 arkusz 2 Batkowo , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00000487/1 (część działek o pow. 13.001 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Popowickiej w Inowrocławiu;
 1. działka nr 95/12, 95/22, arkusz 88 o pow. 0,1689 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056152/1, (część działek o pow. 360 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Rucianej w Inowrocławiu;
 1. działka nr 95/17, 95/22, arkusz 88 o pow. 0,1665 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056152/1, (część działek o pow. 230 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Rucianej w Inowrocławiu;
 1. działka nr 7/5 arkusz 68 o pow. 0,2000 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00013049/3

2000 m2 x 0,22 = 440,00 zł brutto rocznie, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu;

 1. działka nr 4/505, arkusz 302 o pow. 0,0096 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00017812/1,

96 m2 x 0,22= 21,12 zł brutto rocznie, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Norwida w Inowrocławiu;

 1. działka nr 96/158, arkusz 610 o pow. 1,5321 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056152/1, (część działki o pow. 144 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Armii Krajowej w Inowrocławiu;
 1. działka nr 10, arkusz 50 o pow. 0,2113 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00051838/9, (część działek o pow. 900 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod ośrodek lotów gołębi pocztowych przy ul. Składowa w Inowrocławiu;
 1. działka nr 227/42, arkusz 64 o pow. 0,1238 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00056152/1, (część działki o pow. 774m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod parking przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu;
 1. działka nr 13/30, arkusz 782 o pow. 0,2509 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00041786/6, (część działki o pow. 50 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu;
 1. działka nr 22/3, arkusz 88 o pow. 3,8195 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00059062/4, (część działek o pow. 230 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod korty tenisowe przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu;
 1. działka nr 84/4 arkusz 6 o pow. 0,0065 ha , zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00055051/6, (część działek o pow. 3 m2), nieruchomość gruntowa przeznaczona pod stragan przy ul. Narutowicza w Inowrocławiu;

informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia:

w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat,

ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w okresie:

od 24 lipca do 14 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej