Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1. – działka nr 10 o pow. 0,2113 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 51838,na arkuszumapy 50,

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod ośrodek lotów gołębi pocztowych przy ul. Składowej w Inowrocławiu;

  1. działka nr 10/51 o pow. 0,3515 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 55759  na arkuszu mapy 282,

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod dwustronną reklamę świetlną – pylon przy al. Niepodległości w Inowrocławiu;

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 15 grudnia 2023 r.do 4 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.