Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1. działki nr 227/42, 90/2, 91/2 o pow. 0,1276 ha zapisana w księdze wieczystej BY1I/00051838/, BY1I/00087520/8,na arkuszumapy 64,

– opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod parking strzeżony przy ul. Toruńskiej w Inowrocławiu;

  1. działka nr 21 na arkuszu mapy 37 o pow. 11.540 m2 zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1I/00056676/0,

opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Kruczej w Inowrocławiu.

w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat,

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 15 stycznia do 5 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.