Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1. przy ul. Jana Karola Maćkowskiego,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 134/9 o pow. 0,0079 ha na arkuszu mapy 1011, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00044327/2,

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowy.

  1. przy ul. Jacewskiej,

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 94/5 o pow. 0,0182 ha na arkuszu mapy 64, zapisana w księdze wieczystej
nr BY1I/00058034/2, (część działki o pow. 18 m2).

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
okres 3 lat, pod istniejący pawilon handlowo-usługowy.

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 23 lutego do 14 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35
w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej