Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

– część dz. nr 2/81, 2/82 na arkuszu mapy 65 o pow. dzierżawy 193 m2 zapisana w księdze wieczystej BY1I/00011952/2, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu;

część dz. nr 95/22 i dz. nr 95/16 na arkuszu mapy 88 o pow. dzierżawy 222 m2 zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056152/1, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Rucianej w Inowrocławiu;

w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat,

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w okresie:

od 22 marca do 12 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej