Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

161/2023

z dnia

2023-06-10

Ogłoszeń w bazie:

232

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

– działka nr 213/24 na arkuszu mapy 81o pow. 0,0132 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00067688/7 przy ul. Szymborskiej, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Stefana Knasta w Inowrocławiu,

– działka nr 7/2 na arkuszu mapy 791 o łącznej pow. dzierżawy 2,4271 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056763/7 przy ul. Szymborskiej, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne,

– część działki nr 130/112 na arkuszu mapy 73o pow. 3,1645 ha ( pow. dzierżawy. 75 m2), zapisana w księdze wieczystej BY1I/000040475/6 przy ul. Bolesława Krzywoustego, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe,

– część działki nr 5/3 ha na arkuszu mapy 772o pow. 0,5662 ha (pow. dzierżawy 3000 m2), zapisana w księdze wieczystej BY1I/000054050/2, przy ul. Staropoznańskiej stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod korty tenisowe,

Z wykazem można się zapoznać w terminie:

od 28 listopada do 19 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej