Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

– działka nr 213/24 na arkuszu mapy 81o pow. 0,0132 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00067688/7 przy ul. Szymborskiej, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń przy ul. Stefana Knasta w Inowrocławiu,

– działka nr 7/2 na arkuszu mapy 791 o łącznej pow. dzierżawy 2,4271 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056763/7 przy ul. Szymborskiej, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne,

– część działki nr 130/112 na arkuszu mapy 73o pow. 3,1645 ha ( pow. dzierżawy. 75 m2), zapisana w księdze wieczystej BY1I/000040475/6 przy ul. Bolesława Krzywoustego, stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod miejsca postojowe,

– część działki nr 5/3 ha na arkuszu mapy 772o pow. 0,5662 ha (pow. dzierżawy 3000 m2), zapisana w księdze wieczystej BY1I/000054050/2, przy ul. Staropoznańskiej stanowiąca własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod korty tenisowe,

Z wykazem można się zapoznać w terminie:

od 28 listopada do 19 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości