Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

63/2024

z dnia

03.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

381

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1. działka nr 7/3 o pow. 0,4095 ha na arkuszu mapy 63, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00084026/4; (część działki o pow. 240 m2)

nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia uprawę warzyw przy
ul. Okrężek/Tadeusza Śliwaka w Inowrocławiu;

  1. działka nr 8/36 o pow. 0,0557 ha na arkuszu mapy 63, zapisana w księdze wieczystej
    nr BY1I/00072012/6, (część działki o pow. 25 m2),

nieruchomość gruntowa przeznaczona pod trawnik przydomowy przy ul. Osiedle Okrężek w Inowrocławiu;

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat,

Z wykazem można się zapoznać w dniach od 7 do 27 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (052) 35 55 216 lub osobiście, po uprzednim umówieniu się pod ww. numerem telefonu, w Urzędzie Miasta przy alei Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.