Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

433
/
/
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w Drezdenku przy Alei Piastów 19A

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w Drezdenku przy Alei Piastów 19A

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w Drezdenku przy Alei Piastów 19A,

  1. Informacja o nieruchomości.

Nieruchomość  stanowiąca działkę nr 922/19, o powierzchni 1,438 HA, zabudowaną  budynkiem wielofunkcyjnym, magazynowo – biurowym o pow. zabudowy 774,0 m ², budynkiem produkcyjno – magazynowym z przybudówką o pow. 448,90 m ² i innymi, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. prowadzi księgę wieczystą GW1K/00006074/9. Nieruchomość została wyceniona  na kwotę 2 245 400,00 zł. Wycena pochodzi z końca roku 2021. Nieruchomość nie jest obciążana hipoteką. Nieruchomość w części o powierzchni  225 m jest przedmiotem najmu na rzecz T-Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie, część ta znajduje się na skraju działki i jest zabudowana masztem. Z umową tą związane jest prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

2. Prawo wzięcia udziału w przetargu.

Prawo do wzięcia udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne, po dokonaniu zgłoszenia na adres Wytwórnia Opakowań „Bud -Opak” Bogdan Łagoda i Tadeusz Kamiński Spółka Jawna w likwidacji na adres :  Aleja Piastów 19A, 66-530 Drezdenko, bezpośrednio ( od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 11:00) lub za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej adres email: kancelaria@adwokat-zubrzycki.pl,  pod warunkiem, że zgłoszenia dotrą do adresata przed godz: 10:00 w dniu 23 stycznia 2024 roku. W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko osoby fizycznej oraz jej adres   i nr telefonu lub email do kontaktu, jeśli idzie o osoby prawne i jednostki organizacyjne, dane podmiotu, nr KRS, osobę do reprezentacji lub pełnomocnika, przez którego składane będą oferty, nr telefonu lub email do kontaktu. Jeśli zaś idzie o podmioty, które wcześniej wykazywały w drodze pisemnej zainteresowanie nabyciem nieruchomości wystarczy okazanie zaproszenia wysłanego przez organizatora. Pozostałe osoby, które stawią się na termin licytacji mogą być dopuszczone do udziału w niej według uznania Likwidatora.

3. Miejsce i termin przetargu.

Przetarg odbędzie się w budynku biurowym licytowanej nieruchomości w dniu 23 stycznia 2024 roku o godz: 16:00 ul. aleja Piastów 19A, 66-530 Drezdenko.

  • Przebieg przetargu:
  • przetarg prowadzić będzie Likwidator przy pomocy osoby przez siebie dobranej,
  • przed przystąpieniem do przetargu  Likwidator ustala listę osób mogących brać   w niej udział , podając ją do wiadomości zebranych.
  • nieruchomość wystawiona zostaje za równowartość 3/4 ceny oszacowania – tj. 1 684 050,00 zł. Minimalne postąpienie ustala się na kwotę 10 000,00 zł. Po trzykrotnym wywołaniu ostatniej oferowanej ceny Likwidator zamknie składanie ofert.
  • Likwidator w sytuacji braku ofert równej lub przewyższającej kwotę oszacowania może unieważnić przetarg informując o tym osoby biorące w nim  udział,
  • 5. Ustalenie nabywcy.

Po zamknięciu przetargu Likwidator udziela przybicia i wyznacza dwudniowy termin do złożenia kaucji równej 10 % wylicytowanej ceny, która zostanie zaliczona na poczet ceny, a w wypadku nie stawienia się celem zawarcia umowy notarialnej kaucja przepada na rzecz Spółki.  Termin zawarcia umowy wyznaczony zostanie pomiędzy piątym tygodniem od przetargu a dwumiesięcznym terminem od zakończenia przetargu.

6. Konsekwencje braku wpłaty kaucji.

Brak wpłaty kaucji ma ten skutek, że podmiot który wygrał przetarg traci prawo do zawarcia umowy i udziału w ewentualnym nowym postępowaniu, o czym jest informowany. Następnym krokiem jest złożenie oferty dla podmiotu, który jako kolejny zaproponował najwyższą cenę wraz z wyznaczeniem terminu złożenia kaucji. Krok ten może być powtórzony. Jeśli i tym razem kaucja nie zostanie złożona przetarg uważa się za unieważniony.

7. Zawarcie umowy.

Umowa zostanie zawarta nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty przetargu, pod warunkiem, że  T-Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie nie skorzysta z prawa pierwokupu. Jeśli skorzysta kaucja zwracana jest bez zbędnej zwłoki wraz informacją o skorzystaniu z prawa pierwokupu.

W celu uzyskania szczegółów oferty zakupu nieruchomości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem 698 166 781. Kontakt tylko telefoniczny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykazy nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie dla Stowarzyszenia Greków w Polsce ,,DELTA” z siedzibą w Zgorzelcu.

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Wyspiańskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.