Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

–  część działek nr 2/54, 2/55, 2/56 na arkuszu mapy 38o łącznej pow. 1,6319 ha, zapisane w księdze wieczystej BY1I/00077336/8, przy ul. Kruczej, stanowiące własność Miasta, nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Kruczej w Inowrocławiu,

– część działki nr 19  na arkuszu mapy 371o łącznej pow. 1,1796 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00056676/0, przy ul. Kruczej, stanowiąca własność Miasta.  nieruchomość gruntowa przeznaczona pod uprawy rolne przy ul. Kruczej w Inowrocławiu,

– część działki nr 13/45 na arkuszu mapy 192o pow. 0,1205, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00000583/4, przy ul. Rąbińskiej, stanowiąca własność Miasta,  nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zieleń.

Z wykazem można się zapoznać w terminie:

od 13  września do  3 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem (052) 35 55 212 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33 w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 32.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej