Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

343/2023

z dnia

09.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

330
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu w rejonie ul. ks. Piotra Wawrzyniaka, przeznaczonej do wydzierżawienia.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu w rejonie ul. ks. Piotra Wawrzyniaka, przeznaczonej do wydzierżawienia.

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Inowrocławiu w rejonie ul. ks. Piotra Wawrzyniaka, przeznaczonej do wydzierżawienia.

     Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

     działka nr 5/38 o pow. 0,2703 ha na arkuszu mapy 620, zapisana w księdze wieczystej
     nr BY1I/00031341/2, (część działki o łącznej pow. 203,5 m2).

     Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na
     okres 3 lat, pod wiatę dla kontenerów na odpady komunalne dla dziewięciu wspólnot
     mieszkaniowych w rejonie ul. ks. Piotra Wawrzyniaka w Inowrocławiu.

.

      Z wykazem można się zapoznać w dniach od 22 września do 12 października 2023 r.

      Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
      pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35
      w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk oferuje do sprzedaży pakiety wierzytelności

INFORMACJA

INFORMACJA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00530278/8, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości