Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

161/2023

z dnia

2023-06-10

Ogłoszeń w bazie:

232
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia podaje do publicznej wiadomości informację o o zmianie terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Inowrocławiu przy ul. Transportowca

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia podaje do publicznej wiadomości informację o o zmianie terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Inowrocławiu przy ul. Transportowca

Prezydent Miasta Inowrocławia

podaje

do publicznej wiadomości

informację

o zmianie terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek
nr 20/1, 20/2 i 21 położonych w Inowrocławiu przy ul. Transportowca

W dniu 29 marca 2023 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących działek o łącznej pow. 0,4110 ha:

  1. nr 20/1 o pow. 0,0334 ha (użytek: RII – grunty orne) i nr 20/2 o pow. 0,1754 ha (użytek: RII – grunty orne), dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00083085/8;
  2. nr 21 o pow. 0,2022 ha (użytek: RII – grunty orne), dla której Sąd Rejonowy
    w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00008048/8,

oznaczonych geodezyjnie na arkuszu 83 w obrębie 7, położonych w Inowrocławiu przy
ul. Transportowca, 
stanowiące własność Miasta Inowrocławia.

  Przetarg odbędzie się 17 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 11 maja 2023 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Informację o zmianie terminu przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 oraz publikuje na stronie internetowej: www.inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.inowroclaw.pl, a także w dwóch dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 25

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położona w miejscowości Branica Radzyńska, zabudowana budynkiem pałacu – XIX-wieczną rezydencją magnacką, znajdująca się na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Branicy Radzyńskiej

Prezydent Miasta Inowrocławia informuję o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej