Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

113/2024

z dnia

22.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

412

OGŁOSZENIE

Sprzedaż

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 roku poz.344 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.Wykaz Nr G.6840.11.12.2023 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Leśnej – Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr 91.

2.Wykaz Nr G.6840.1.9.2024 nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Śląskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 2829/125.

3.Wykaz Nr G.6840.2.9.2024 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Dębowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 1646/368

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 20 marca 2024 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj.od dnia 20 marca 2024 roku do dnia 10 kwietnia 2024 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY PRODUKCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Pretium Sp. z o.o. – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Magdziarza („Syndyk”) reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kacpra Kostrzewę informuje o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki ruchomości stanowiących składnik masy upadłości.

Informacja

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej