Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Syndyk masy upadłości „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach KRS 0000356543 [„Upadły”] w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt: XV GUp 599/20 zaprasza do podjęcia negocjacji dotyczących sprzedaży przez Syndyka z wolnej ręki

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach KRS 0000356543 [„Upadły”] w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt: XV GUp 599/20 zaprasza do podjęcia negocjacji dotyczących sprzedaży przez Syndyka z wolnej ręki

Zaproszenie do podjęcia negocjacji

Należności, Udziały

Syndyk masy upadłości „GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Broniewicach KRS 0000356543 [„Upadły”] w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt: XV GUp 599/20 zaprasza do podjęcia negocjacji dotyczących sprzedaży przez Syndyka z wolnej ręki:

  1. Należności [„Należności”]przysługujących Upadłemu od spółki Górny HOLDING Sp. z o.o. [KRS  0000341948] z siedzibą w Czempiniu [dalej jako „Dłużnik”] z tytułu umowy dzierżawy. Wartość nominalna należności to 360 000 zł netto.
  2. Udziałów [„Udziały”] przysługujących Upadłemu w innej spółce z o.o. o wartości nominalnej
    1 000 zł.

Nabywca zobowiązany jest się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a cena sprzedaży powinna zostać uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

W toku negocjacji mających na celu wypracowanie szczegółowych warunków nabycia Należności lub Udziałów, Syndyk zastrzega prawo do zawarcia stosownego porozumienia lub żądania wadium celem zapewnienia sprawnego ich przebiegu.

Podmioty zainteresowane powinny w terminie do dnia 28 maja 2024 r. do godziny 15:00 złożyć Syndykowi na adres: Pretium Sp. z o.o., ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem Należności lub Udziałów wraz z podaniem proponowanej ceny nabycia.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela przedstawiciel Syndyka, Kontakt do Syndyka tel. 504299900, mail: pretium.kontakt@gmail.com

W imieniu Syndyka masy upadłości

„GÓRNY PRODUKCJA” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Kacper Kostrzewa

Doradca Restrukturyzacyjny

nr licencji 1013

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej