Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

427
/
/
Syndyk masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert w konkursach, zorganizowanych w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 82/22, na nabycie wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert w konkursach, zorganizowanych w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 82/22, na nabycie wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci

Syndyk masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, zamieszkałego w Warszawie – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert w konkursach, zorganizowanych w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 82/22, na nabycie wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci:

  • 95 udziałów w kapitale zakładowym Girasoles sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000483583, NIP 7252071397, REGON 101682429) o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty);
  • 45 udziałów w kapitale zakładowym Impet Inari sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (KRS 0000433059, NIP 6572908293, REGON 260632135) o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty);
  • 25 udziałów w kapitale zakładowym Positive Minds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000388998, NIP 7010294998, REGON 142918788) o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł – za cenę wywoławczą nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotów konkursów ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Janusza Fabrowskiego w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. + 48 22 639 45 55. Operaty szacunkowe dotyczące wycen ww. praw majątkowych, sporządzone przez biegłego sądowego, są udostępniane do wglądu w biurze Syndyka, w dni powszednie, w godz. 10:00 – 14:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów konkursów ofert, dla dokonania oceny ich stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotów konkursów ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Pełna treść regulaminów konkursów ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. +48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 9/7, 2/67, 2/50 i 2/49 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kruczej i ul. Pakoskiej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iżwywieszono wykazy nieruchomości położonych w Zgorzelcu przy ul. Baczyńskiego, ul. Domańskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Sprzedaż działki nr 108/61 położonej w Inowrocławiu przy ul. Jaśminowej